Persoonlijke Waarden Test

Welkom bij het Waardenonderzoek

Kies aub eerst uw taal.


中文(简体) Nederlands (nl) English
English (American) Français Deutsch
Italiano Português (Brasileiro) Español (Latino América)

INSTRUCTIES

1. Invullen van deze vragenlijst duurt 5 minuten. Aan het einde van de vragenlijst krijgt u de mededeling dat uw antwoorden succesvol zijn verwerkt.

2. U wordt gevraagd 10 woorden te selecteren uit een lijst van waarden/gedragingen.

3. Klik op "Verder" om naar de volgende pagina te gaan.

0% complete

Copyright © . Cultural Transformation Tools® (CTT) is a trademark of Barrett Values Centre | Privacy Policy